Ιλιάδα Χαραλάμπους

1993

    • Εικαστικοί
    • Εικαστική εγκατάσταση
    • Χάγη
    • Ολλανδία

Βιογραφικό Σημείωμα

Τα έργα της Χαραλάμπους βρίσκουν συνήθως την προέλευσή τους σε τρέχοντα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα τα οποία αντικατοπτρίζονται μέσα από μια προσωπική προοπτική. Ασπάζεται την ιδέα της πρωτοπόρου φεμινίστριας Carol Hanisch που θεωρούσε το «Προσωπικό ως πολιτικό»; το οποίο είναι ριζωμένο στην σκέψη ότι είτε άμεσα είτε έμμεσα η πολιτική επηρεάζει την ατομική μας ζωή, μερικές φορές με πρακτικό / οικονομικό τρόπο και μερικές φορές σε σχέση με την ταυτότητα και τη θέση μας μέσα στις ιεραρχικές δομές εξουσίας των κοινωνιών μας.

Μια μεγάλη πηγή έμπνευσης της Χαραλάμπους ήταν τα γεγονότα της οικονομικής κατάρρευσης της πατρίδας της Κύπρου το 2012-13 και η επακόλουθη ανακάλυψη και μετασχηματισμός των αξιών στην κοινωνία. Αυτή η διαδικασία σηματοδότησε την αρχή μιας διαρκούς αμφισβήτησης σχετικά με τη σχέση των μεμονωμένων πολιτών και των κυβερνήσεων τους, τις πολιτικές αυτών, τις διαφθορές τους, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι οικονομικές πολιτικές αποφάσεις κ.λ.π. Η δουλειά της επί του παρόντος βασίζεται στην ιδέα του διαλόγου και της συνέλευσης των πολιτών ως εναλλακτική δράση στο κατακερματισμένο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την πολιτική.

Η Χαραλάμπους είναι μέλος του AltVisions collective που έχει ως στόχο να φέρει κοντά καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες για να σκεφτούν μαζί και να παρουσιάσουν πιθανά εναλλακτικά οράματα για ένα ισότιμο και ανθεκτικό μέλλον. Η Χαραλάμπους ζέι και εργάζεται στην Χάγη, Ολλανδία από το 2012.