ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρωτοβουλία interartcy επιδιώκει τη χαρτογράφηση των νέων (20 - 40 ετών) Κυπρίων δημιουργών και θεωρητικών της τέχνης της διασποράς, την προβολή και προώθηση της δουλειάς τους, αλλά και την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασής τους με την εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή.

O διαδικτυακός τόπος interartcy συγκεντρώνει και φιλοξενεί τα προφίλ και δείγματα της δουλειάς Κυπρίων εικαστικών, επιμελητών, κριτικών και ιστορικών τέχνης που δραστηριοποιούνται στο ευρύ φάσμα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, εκτός τους κυπριακού γεωγραφικού χώρου. Προκύπτει έτσι ένα εν εξελίξει ψηφιακό αρχείο, που συνεχώς ενημερώνεται και τροφοδοτείται, τόσο από την ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας που το χειρίζεται, αλλά και από τις συστάσεις και υποδείξεις των δημιουργών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

Αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και την ενδυνάμωση της δικτύωσης μεταξύ της κυπριακής καλλιτεχνικής κοινότητας, ο ιστότοπος του interartcy λειτουργεί παράλληλα και ως πλατφόρμα αλληλεπίδρασης, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης συνομιλίας (chat) των δημιουργών και θεωρητικών που συμμετέχουν σ’ αυτή. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι να προσφέρει τον χώρο και τις συνθήκες για δικτύωση και να ενισχύσει το αίσθημα κοινότητας, λειτουργώντας ως δίοδος (επανα)σύνδεσης τόσο με το κοινό όσο και με το καλλιτεχνικό δυναμικό της Κύπρου.

Ο ιστότοπος interartcy, πέρα από το να αποτελέσει ένα εργαλείο προβολής και δικτύωσης, φιλοδοξεί να συμβάλει δραστικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και θεωρητικής παραγωγής των νεών Κυπρίων δημιουργών, καθιστώντας εφικτές συνέργειες, συνεργασίες και ανταλλαγές.

 

*Η ιδέα για την πρωτοβουλία interartcy γεννήθηκε από τον προβληματισμό και την ενασχόληση του Ιδρύματος Λευτέρη Οικονόμου γύρω από τον ρόλο και την αποστολή των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων ως προς την στήριξη και προώθηση νέων δημιουργών της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής.

 

Δήμητρα Ιγνατίου
ανεξάρτητη επιμελήτρια